Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 9/2017

Tiến độ xây dựng khu cao tầng HaDo Centrosa Garden

Tiến độ tòa Orchid 1 và 2, khu tiện ích phía giữa đã làm xong.
Tiến độ của tòa Jasmine 1 và 2
Orchid hiện đã xây dựng đến tầng 28
Góc nhìn từ khu thấp tầng sang khu căn hộ.
Tiến độ của 4 tòa Orchid và Jasmine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *