Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 6-2017

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án HaDo Centrosa Garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *