Tiện ích

TIỆN ÍCH

 MB Tổng Centrosa Garden
 • 1. Cổng chính khu dân cư
  2. Cổng chính khu thương mại
  3. Cổng phía Bắc
  4. Cổng phía Nam

 • 5. Cổng vào villa
  6. Công viên dải
  7. Đại sảnh lối vào
  8. Quảng trường Centrosa

 • 9. Vườn hoa đón tiểu cảnh
  10. Vườn ốc đảo
  11. Lối vào khu dân cư & sảnh đón
  12. Đậu xe khu dân cư

 • 13. Đậu xe khu thương mại
  14. Quảng trường vườn trung tâm
  15. Vườn đi bộ
  16. Quảng trường vườn phía Bắc
  17. Quảng trường vườn phía Nam