Iris 4 – tòa tháp đẹp nhất HaDo Centrosa Garden nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường trong ngày đầu ra mắt